Poradenství

Poradenství

  • Osobně konzultujeme a pro Vás vybereme optimální řešení přestavby Vašeho vozu.
  • U již namontovaných vozů doporučíme nejvhodnější způsob údržby a trvalého odstranění opakujících se závad.
  • Posoudíme přestavbu ve Vašem voze vzhledem k možným negativním vlivům na Váš vůz a navrhneme případné řešení.
  • Doporučíme správný způsob ovládání souprav a ekonomicky výhodné intervaly servisu LPG soupravy.
  • Vypočítáme pro Vás návratnost investice do přestavby dle Vašich provozních podmínek.