Přestavby vozů na CNG

Přestavby vozů na CNG

CNG - stlačený zemní plyn je jedním z paliv budoucnosti. Zkušenosti s tímto palivem máme prakticky stejné jako u LPG (viz oddíl "přestavby vozů na LPG") pouze množství přestavených vozů a čas věnovaný této problematice je vzhledem k současnému rozšíření  této alternativy běžných paliv výrazně nižší. To ovšem neznamená, že toto palivo pro nás není zajímavou možností zpestřit nabídku našich služeb pro zákazníky, pro které může být toto palivo ekonomicky výhodné.